Európai Unio által biztosított támogatások

Az Új Széchenyi Terv uniós pályázatainak társadalmi vitája január 31-én zárult. Ezt követően, február 10-én 77 pályázat jelent meg közel 510 milliárd forint keretösszeggel. A pályázatok hat fejlesztési programon belül érhetőek el. (forrás: www.nfu.hu, ujszechenyiterv.gov.hu)
Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
GOP-2011-2.2.1, KMOP-2011-1.2.5


Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban:IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.

Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések támogathatóak, az alábbi 12 funkcionális célterületre vonatkozóan:
 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház);
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
 11. elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése
 12. kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált rendszer bevezetése
Letölthető dokumentumok:
Adatlap (pdf, 184 kB)
Segédletek
Általanos Szerződesi Feltételek, IX. Jogszabálylista, Megvalósíthatósági adatlap, V. Fogalomjegyzék, V. számú melléklet, V. Annex I., VII. számú melléklet
Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása
GOP-2011-2.1.3


A támogatást igényelni lehet új munkavállalók foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, információs technológia- fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

Letölthető dokumentumok:
Adatlap (pdf, 202 kB)
Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
GOP-2011-2.1.1/B


Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belsi fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érinti fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

Letölthető dokumentumok:
Adatlap (pdf, 214 kB)
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése
GOP-2011-2.1.1/A


Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A munkahelyek jelentis részét ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük tekintetében ne legyenek lemaradva nagyobb társaikhoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival. Ehhez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő szoftverekre és jól mőködő információs technológiára van szükségük. Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

Letölthető dokumentumok:
Adatlap (pdf, 189 kB)
Mikrovállalkozások fejlesztése
GOP-2011-2.1.1/M


A fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg. A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni. A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendi támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Letölthető dokumentumok:
Adatlap (pdf, 128 kB)
Ügyfélszolgálatunk általi segíségével könnyedén informálódhat olyan kérdésekben, amiket nem talált meg az oldalon. Rendszerünkkel kapcsolatos segítségnyújtási célból is rendelkezésre áll a hét minden napján.

Telefon:
+36-30/822-5841

E-mail:
Felsorolni is sok lenne, hogy mennyi előnye van egy webáruháznak, ezért csak néhányat emelnénk ki az előnyeiből:
 • Éjjel nappal nyitva áll
 • Vásárlást segítő információkat tartalmaz
 • Valódi profit termelés
 • Vonzásterület nagyobbítása
 • A világ legjobban fejlődő kereskedelmi területe